Protocol

  • Check-in (de moderator vraagt elke deelnemer hoe hij/zij zich voelt vandaag);
  • Inleiding van de moderator (een realistisch en herkenbaar persoonlijk verhaal door de moderator of een deelnemer plus een vraag aan de deelnemers);
  • Deelnemers delen verhalen/ de moderator en de deelnemers reageren als zij de behoefte voelen;
  • Check-out (de moderator vraagt aan elke deelnemers om te reflecteren op de sessie en deze reflecties voor later gebruik gedurende een toekomstige evaluatie sessie op te schrijven).